1. Zajęcia montessori

Główne założenia metody montessori w Ostrowie Wielkopolskim to:

  • Brak kar i nagród. Taka metoda stawia duży nacisk na wolność malucha oraz wykształcenie wewnętrznej motywacji {aby się uczyć|aby zacząć się uczyć|do nauki
  • Miła atmosfera pomiędzy dziećmi. W systemie montessori nie ma miejsca na rywalizację pomiędzy uczniami. Dzieci uczą się od siebie nawzajem, wspierają się i pomagają sobie nawzajem. One samodzielnie decydują, gdzie, czego i jak długo chcą się uczyć w danym momencie. Warto również dodać, że dzieci podczas lekcji mogą swobodnie poruszać się po pomieszczeniu.
  • W grupie są dzieci w różnym wieku, z trzech kolejnych roczników. Ze względu na to, że maluchy uczą się w wybranym dla siebie tempie, a program nauczania jest indywidualny, przez to, że każde dziecko jest inne, zdolności oraz zainteresowania.
  • Nauczyciel ma za zadanie wspierać, pomagać i udostępniać odpowiednie pomoce dydaktyczne swoim uczniom. Powinien on podążać za dzieckiem przy czym pomagać mu w odkrywaniu i rozwijaniu swoim uzdolnien.

Jak powinno wyglądać miejsce nauki?

Pamiętaj, że w miejscu nauki dziecka musi być porządek. Dzieci mają do użytku pomoce dydaktyczne, które są dobrane w bardzo przemyślany sposób.

1. Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna jest procesem w którym mózg zbiera docierające do niego informacje które płyną z ciała lub środowiska, a następnie wysyła konkretną reakcję. Zmysły kluczowe dla integracji sensorycznej czyli dotyk, równowaga oraz czucie ciała mają duże znaczenie w codziennym funkcjonowaniu. Są one podstawą rozwoju i działania innych wyższych zmysłów oraz umiejętności. Co do nich należY? Jest to przykładowo wzrok, słuch, mowa, umiejętność chodzenia oraz zdolność wykonywania precyzyjnych czynności. Problemy integracji sensorycznej mają miejsce, gdy mózg jest niezdolny aby prawidłowo przetwarzać bodźce zmysłowe. Dziecko w tym wypadku ma problem z wykonaniem i zaplanowaniem swoich własnych działań, może być przesadnie ruchliwe albo mieć trudności z koncentracją uwagi. Pojawiają się także zaburzenia w rozwoju koordynacji ruchu, umiejętności pisania a nawet czytania.

2. Fizjoterapia

Fizjoterapia opiera się na kompleksowym działu, mające na celu poprawę, przywrócenie a także utrzymanie zdolności ruchowych i funkcjonalnych pacjenta. Bardzo istotne jest także to, iż zawiera to również działanie profilaktyczne, które przeciwdziała wystąpieniu powtórnych epizodów. Aby uzyskać poprawę zdrowia, fizjoterapeuta stosuje kinezyterapię, czyli terapię ruchem oraz terapię manualną która polega na masażach i technikach które wykonuje fizjoterapeuta.

3. Psychoterapia

Psychoterapia dorosłych w głównej mierze wiąże się z rozmową z psychoterapeutą. W związku z czym duża część osób nie wie,, jak może być prowadzona jest psychoterapia małych dzieci. Metody terapeutyczne dobiera się odpowiednio do wieku i możliwości poznawczych dziecka. Dzieci swoje problemy najczęściej pokazują podczas zabawy, przez co, im mniejsze dziecko, terapeuta bazuje właśnie na tej aktywności. Co więcej często korzysta z gier, dzięki czemu może nawiązać z dzieckiem więź, a także dowiedzieć się co lubi, jakie są jego zainteresowania. Sama relacja między terapeutą a dzieckiem jest istotna. Istotnym elementem terapii dzieci jest również praca w oparciu o rysunek. Dzieci tak mogą wyrazić swoje uczucia i obawy. Bardzo podobnie dzieje się, w momencie, gdy wspólnie z terapeutą tworzą opowiadania lub bajki. Dziecko, tworząc opowiadania razem z psychoterapuetrą, często głównemu bohaterowi przypisuje swoje własne cechy czy też
lub opisuje jego sytuację, jako podobną do swojej.