Myślistwo jest rozrywką bardzo popularną w pewnych kręgach. Mężczyźni należący do różnego rodzaju kół łowieckich z chęcią podejmują się kolejnych wyzwań związanych z tym sportem.
Polowanie zbiorowe jest najpopularniejszą jego odmianą. Odbywa się w grupach. Warto przy tym wiedzieć, że legislacja jasno określają kiedy polowania mogą mieć miejsce, na jakie okazy można polować oraz na jakich obszarach jest to dopuszczalne.
Myśliwi niejednokrotnie stanowią hermetyczne drużyny. Czyni je to interesującymi dla osób z zewnątrz. Warto zatem poznać ich tradycje i dowiedzieć się, jak przebiega polowanie zbiorowe.

Co poprzedza polowanie zbiorowe?

O zbiorowym polowaniu można wspominać, gdy bierze w nim udział więcej niż jedna osoba. Każde tego rodzaju wydarzenie musi mieć lidera. Na jego barkach spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo i poszanowanie przepisów przez myśliwych. Grupa jest zobligowana do wykonywania poleceń lidera.

Każde polowanie zbiorowe poprzedza odprawa. Jest to obrzęd rozpoczynająca łowy. W jej trakcie prowadzący informuje załogę o terenie, na którym odbywać się będzie polowanie. Przekazuje także jaka zwierzyna są celem polowania.
Podczas odprawy rozdysponowane zostają zadania dla pojedynczych uczestników polowania. Padają też informacje o źródłach komunikacji między grupą.

Odprawa wieńczona jest zazwyczaj przypomnieniem o regułach dotyczących bezpieczeństwa i obowiązujących norm.

Polowania zbiorowe – który typ najpopularniejszy?

Istnieją różne typy polowań zbiorowych, które rozróżniane są w zależności od rodzaju zwierzyny i metod prowadzenia łowów.
Polowanie może odbywać się poprzez naganianie zwierzyny w kierunku myśliwych, którzy czekają na odpowiednią okazję do strzału. Nagonka stosowana jest przy uczestnictwie właściwie przeszkolonych psów bądź innych myśliwych.
Polowanie zbiorowe na ptaki z kolei polega na celowaniu w ptactwo przemieszczające się w stronę myśliwych. Upolowanie ptaka wymaga od myśliwych dużych umiejętności i należytego ocenienia trajektorii lotu zwierzęcia.
Innym często spotykanym typem polowań jest polowanie z ambon. Przeważnie angażuje dużą ilość myśliwych ustawionych na specjalnie zbudowanych platformach. Takie polowanie zbiorowe wymaga też odpowiedniego rozpoznania dróg, którymi przemieszcza się zwierzyna i wcześniejszego przygotowania.
Wybór typu polowania zawsze bazuje na czynnikach obiektywnych – rodzaju zwierzyny, terenowi polowania i liczbie myśliwych. Decyzje podejmuje lider.

Jak myśliwi świętują zakończenie polowania?

Polowanie zbiorowe kończone jest zgodnie ze staropolskim obyczajem pokotem. Jest to oddanie szacunku upolowanym trofeum.
Na koniec polowania przedstawiany jest też raport z trwania polowania. Informuje on o czasie trwania, liczbie myśliwych, a także o ilości upolowanej zwierzyny.
Jednym z ważniejszych elementów, który wyróżnia polowanie zbiorowe, jest dbałość o zachowanie tradycji. Wykorzystuje się w tym celu odpowiedni język, obyczaje, a często nawet ubiór. Wzmacnia to więź wewnątrz grupy i pozwala krzewić to hobby kolejnym amatorom strzelectwa.