Każde dziecko rozwija się w swoim tempie. W żłobkach i przedszkolach najbardziej istotne jest to, aby maluchy czuły się bezpiecznie, dzięki temu chętniej bawią się z innymi i więcej wynoszą z zaaranżowanych zabaw grupowych. W pedagogice bowiem, jest wiele metod na to, ażeby maluchy poznawały lepiej otaczający je świat, poprzez łatwo przyswajalne formy, jak np. zabawa, ruch albo praca grupowa. Warto wobec tego wiedzieć, na czym polega metoda Carla Orffa.

Kto to jest Carl Orff i jaką metodę stworzył?

Carl Orff był niemieckim kompozytorem i pedagogiem. Wynalazł on sposób muzycznego wychowania dzieci. Oparta została ona przede wszystkim na śpiewie a także graniu na instrumentach perkusyjnych. Ma ona doprowadzić przede wszystkim do wytworzenia u najmłodszych ekspresji w muzyce i poczucia rytmu. Jest to niezwykle istotny aspekt, gdyż od wczesnych lat młodości muzyka towarzyszy nam w życiu codziennym – wykorzystuje się ją do uczenia się języka ojczystego i języków obcych. Pomaga dzieciom w rozwoju duchowym, emocjonalnym a także fizycznym. Reprezentacyjnym przykładem jest stosowanie muzyki przez wychowawców w przedszkolach i szkołach podstawowych podczas zajęć z wychowania fizycznego lub używanie utworów muzycznych na zajęciach z języka angielskiego, dzięki czemu dzieci szybciej nabywają kolejną wiedzę. Istotna jest zarówno sama muzyka jak i taniec, śpiew i gra na instrumentach. Muzyka jest wykorzystywana we wszystkich istniejących formach.

Metoda Carla Orffa – gdzie się ją stosuje?

Ma ona zastosowanie zwłaszcza podczas wczesnego etapu rozwoju dzieci. Te chwile są bez wątpienia najważniejszy u każdego malucha. Dziecko wówczas zapoznaje się z otaczającym je światem, czerpie z niego dużą inspirację, uczy się funkcjonowania w grupie oraz we własnym zakresie. Muzyka jest wykorzystywana nie tylko w celach ściśle naukowych opisanych powyżej, ale także w trakcie relaksu, po to by maluchom łatwiej było zebrać myśli przy delikatnych dźwiękach. Metoda Carla Orffa jest niezwykle istotna i wykorzystywana coraz częściej przez nauczycieli. Dobrze zatem przed wyborem placówki dla swojego dziecka, sprawdzić, czy przedszkole lub szkoła z niej korzysta. Przedszkole niepubliczne w Toruniu, czy inne przedszkola w dużych miastach jak np. Wrocław czy Kraków, bardzo często na swoich stronach internetowych podają informację o stosowaniu tej metody, aby zachęcić i zapewnić rodziców o tym, że ich dziecko trafi w dobre ręce i będzie miało najlepsze spectrum rozwoju.